Site name

Käyttöehdot

1. Palvelun kuvaus

YLJ / www.YLJ.fi (jäljempänä Yhtiö) on kokonaisuudessaan Suomen Kuntaverkko Oy:n ylläpitämä ja kehittämä hakemistopalvelu (jäljempänä Palvelu).

Palvelun käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot itseään sitoviksi käymällä tässä palvelussa. Mikäli käyttäjä ei halua sitoutua näihin käyttöehtoihin, täytyy hänen lopettaa palvelun käyttö välittömästi.

2. Materiaalin käyttöoikeudet ja immateriaalioikeudet

Palvelussa olevan materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat Yhtiölle. Palvelun sisällön tai sen osan julkaiseminen, kopioiminen, liittäminen, siirtäminen tai säilyttäminen, lukuun ottamatta säilyttämistä tai tulostamista yksityiseen käyttöön, on kielletty

3. Yhtiön oikeudet, vastuut ja vastuunrajoitukset

Suomen Kuntaverkko Oy ei vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä niiden mahdollisesti aiheuttamista suorista tai välillisistä haitoista.

Yhtiöllä on oikeus, mutta ei velvollisuus tehdä muutoksia, lisätä, tarkastaa ja poistaa Palvelussa olevaa materiaalia riippumatta siitä ovatko ne Palveluntarjoajan itsenäisiä tai kolmannen osapuolen palveluun toimittamia. Palveluntarjoaja ei vastaa niiden sivujen sisällöstä tai niistä palveluista, joihin Palvelusta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Palveluntarjoajan toimesta.

Yhtiö ei vastaa Palvelussa olevien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta, esiintyvistä virheistä eikä niiden seurauksista. Yhtiö ei takaa, että Palvelu on Käyttäjän käytössä keskeytyksettä. Yhtiö ei vastaa mistään palvelun käytöstä toisille osapuolille mahdollisesti aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista 

4. Käyttäjän oikeudet ja vastuut

Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista ja siihen liittyvistä kustannuksista, kuten tietoliikennemaksuista. Käyttäjä vastaa hallussaan olevien Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, teleyhteyksien ja Palveluun kuulumattomien ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä huolehtii siitä, etteivät ne haittaa tai häiritse Palvelua tai televerkon liikennettä. Käyttäjällä on lupa tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa henkilökohtaiseen käyttöön otteita sivuista.

5. Muut ehdot

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Yhtiöllä on oikeus muuttaa käyttöehtoja. YLJ sivustossa näkyvät käyttöehdot ovat voimassa oleva versio käyttöehdoista.